Tuesday, September 06, 2016

Izložba „Vizantijsko graditeljstvo kao inspiracija srpskih neimara novijeg doba“

Izložba „Vizantijsko graditeljstvo kao inspiracija srpskih neimara novijeg doba“
Izložba „Vizantijsko graditeljstvo kao inspiracija srpskih neimara novijeg doba“ 


Izložba  „Vizantijsko graditeljstvo kao inspiracija srpskih neimara novijeg doba“
19. avgust - 15. septembar 2016. godine

Organizatori: 
Srpska akademija nauka i umetnosti – Galerija nauke i tehnike
Srpski komitet za vizantologiju

Autor izložbe:
prof. dr Aleksandar Kadijević

Saradnici autora:
Aleksandra Ilijevski
Ivan R. Marković

Srpski komitet za vizantologiju i Association Internationale des Études Byzantines (AIEB) ove godine organizuju 23. međunarodni kongres vizantijskih studija u Beogradu pod nazivom "Vizantija – svet promena". U okviru pratećih manifestacija kongresa u Galeriji nauke i tehnike SANU, priređena je izložba „Vizantijsko graditeljstvo kao inspiracija srpskih neimara novijeg doba“. Njenu osnovu čine panoi, originalni arhitektonski planovi, fotografije, makete i predmeti koji ilustruju rad arhitekata na obnovi vizantijskog stila od kraja 18. do početka 21. veka na sakralnim i profanim građevinama. Analitički osvrt na temu sadržan je u iscrpnom dvojezičnom monografskom katalogu.

Posetioci imaju priliku da se upoznaju sa radom vodećih zagovornika obnove srpsko-vizantijskog stila kao što su Andrej Damjanov, Svetozar Ivačković, Petar Popović, Milorad Ruvidić, Aleksandar Deroko, Momir Korunović, Grigorije Samojlov i mnogi drugi. Poput savremenika iz drugih evropskih kultura, srpski graditelji su se pretežno ugledali na velelepna zdanja Justinijanove „zlatne” epohe, kao i na pojedine spomenike srednjovizantijskog i poznovizantijskog perioda. Kao i u ruskom ogranku arhitektonskog vizantinizma, prednjačile su parafraze kupolnog sistema carigradske Svete Sofije, centralne inspiracije i simboličke legitimacije obnoviteljskih težnji. 

Način na koji su vizantijske tekovine podsticale srpske neimare prevashodno je zavisio od individualnog poimanja svrhe njihove savremene obnove. Uvereni da se tradicionalna patrijarhalna kultura može održati pored sveobuhvatnih modernizacijskih reformi, najprivrženijima je predstavljala prioritetan stvaralački cilj, dok je manje posvećenima značila prolaznu fazu u traženju autorskog izraza.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila