Monday, September 26, 2016

Otvaranje izložbe radova Dragana Hajrovića

Otvaranje izložbe radova Dragana Hajrovića
Otvaranje izložbe radova Dragana Hajrovića

U ponedeljak, 26. septembra 2016. godine sa početkom u 19 časova u Malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin, biće upriličeno otvaranje izložbe akademskog slikara Dragana Hajrovića. Svi zainteresovani će izložbu biti u prilici da pogledaju do 03. oktobra 2016. godine.

Izložba Dragana Hajrovića je njegov doktorski umetnički projekat koji završava na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu pod mentorstvom profesora dr Milete Prodanovića. Nadležni kustos je Biljana Dimkić Krčmar, istoričarka umetnosti Narodnog muzeja Zrenjanin.

Biografija:
Dragan Hajrović je rođen 1970. godine u Zrenjaninu. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu – odsek slikarstvo u klasi profesora Čedomira Vasića. Trenutno završava doktorske umetničke studije na istom fakultetu pod mentorstvom profesora dr Milete Prodanovića.

Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije od 1996. godine i Grafičkog kolektiva od 2003. godine.

Radio je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2000. godine. Trenutno u zvanju vanrednog profesora za užu stručnu umetničku oblast Crtanje.

Izlagao je desetak puta samostalno i više puta na značajnim kolektivnim izložbama u zemlji. Učesnik je i nekoliko značajnih likovnih kolonija.O izložbi:
Dragan Hajrović svoje istraživanje usmerava u pravcu ispitivanja prostorno-vremenskih odnosa i mogućih načina njihove kontekstualizacije u likovnom delu u cilju kreiranja jednog novog značenjskog prostora, otvorene perceptivne situacije koja od posmatrača traži sudelovanje, a svojim značenjskim sugestijama otvara polje mogućnosti za interpretaciju.

Istraživanje i proces stvaranja likovnog dela zasniva na različitim pristupima i postupcima dekontekstualizacije, razlaganja, raslojavanja različitih značenjskih i vizuelnih struktura, postupcima njihovog stavljanja u međuodnos, njihovog umrežavanja i ponovne kontekstualizacije u cilju stvaranja drugačijeg značenja, njegovog pojačavanja i nadogradnje.

Tematski, radovi su svedoci istraživanja na polju različitih fenomena, arhetipskog, ličnog, psihološkog, svakodnevnog. U svom radu Dragan Hajrović se bavi problematikom sećanja i identiteta, intimnim temama iz života bližnjih, problematikom upamćivanja, toka svesti, fenomenologijom prostorno-vremenske svesti, sećanja na sopstvene umetničke i životne izvore.

Rad Dragana Hajrovića kreće se u dva osnovna pravca: istraživanje kako u čistom mediju slike i crteža, tako i istraživanje na polju njihovog proširenog delovanja u kombinaciji sa drugim formama umetničke prakse.

Posmatrač je ovde suočen sa jednom statično-mobilnom postavkom dela koje mu na taj način omogućuje uvek novo sučeljavanje značenja i novo iščitavanje.

Predmet istraživanja je pre svega mogućnost i varijeteti produkcije umetničkog dela kao prostornog, vremenskog i taktilnog događaja (fenomena) gde njegovo značenje i delovanje određuje i njegova unutrašnja struktura likovnih i semiotičkih aspekata i kontekst u kome ono nastaje i funkcioniše.

Kroz nastale radove koji predstavljaju konkretizaciju samog procesa istraživanja autor ima želju da radom crtež/sliku prikaže kao formu traženja, promene i prikazivanja samosvojnog života unutar njega, kao učesnika prostora i vremena u kome se nalazi.

Na njegovim radovima najvažnija je namera, mogući razvoj događaja, odnos stvari i ideja u kretanju, uporno pravljenje novih situacija kako za autora i njegova nastojanja tako i za gledaoca.

Njegovo stvaralaštvo predstavlja jednu osobenu i autentičnu pojavu na savremenoj umetničkoj sceni čija se poetika umrežava u savremene tokove likovne umetnosti i teorijsku misao aktuelnog trenutka.

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila