Wednesday, September 07, 2016

"Vek avangarde" povodom stogodišnjice dadaizma

Vek avangarde
Vek avangarde


VEK AVANGARDE
povodom stogodišnjice dadaizma 1916 – 2016
Kabare Volter, Cirih i Kulturni centar Beograda predstavljaju:
DADA ON TOUR / DADA NA TURNEJI – Beograd


program za sredu, 7. septembar

Artget Galerija, Trg republike 5/I

18.00 – Razgovor: Žene jugo-avangarde: muze / boginje / proleterke...
Učestvuju: Stanislava Barać Vujnović, Žarka Svirčev i Jelena Milinković


Nomadski šator ispred KCB-a, ugao Knez Mihailove i Trga republike

19.30 – Performans: Laura Sabel Kurt Šviters iz Kabarea Volter: Primalna sonata
Laura Sabel izvodi performans “Primalnu sonatu/Prasonatu”, ili “Sonatu na primalnom jeziku” Kurta Švitersa, inicijatora hanoverske Dade i pokreta “Merc”. Od 1923. Šviters je radio na “Prasonati” deset godina i bio je opsednut daljim razvijanjem svog rada. Da bi distribuirao “Primalnu sonatu”, objavio ju je u magazinu “Merc”, izvodio ju je kad god je imao priliku, ali je dao i prateći tekst koji je nazvao “Objašnjenja za moju Prasonatu”. U ovom tekstu on do detalja objašnjava pojedine delove sonate i daje savete čitaocima i potencijalnim izvođačima. Opširnije…


20.00 – Performans: Dubravka Djurić i Amra Latifić,
Glasovna izvodjenja AVANGARDE: varijacije; video: Nataša Teofilović
Performans baziran na poeziji različitih avangardnih autora + Dragan Aleksić
Nataša Teofilović, 7001 b
Dubravka Đurić i Amra Latifić glasovno izvode pesme i tekstove Alekseia Kručoniha “Dir bul ščil“, Huga Bala „Karawane“, Filipa Tomasa Marinetija „Manifest futurizma“ (odlomak), Mine Loj „Aforizmi o futurizmu“ (odlomak), Branka Ve Poljanskog „Kontraindikon“ (odlomak), Dragana Aleksića „Kratzkratz i kruci kric“ i „Taba ciklon II“. Njihovo iskustvo izvođenja poezije izvire iz dva različita konteksta: konteksta izvođenja radikalne pesničke prakse (Đurić) i kontekta glumačkog izvođenja (Latifić). Polazeći od načina čitanja avangardne poezije, koje su avangardni pesnici razvili, ove dve interpertatorke su tragale za optimalnim glasovnim modelima izvođenja u aktuelnom istorijskom trenutku globaline diseminacije avangardih pesničkih praksi. Primeri tekstova i pesama koje su izabrale kreću se u rasponu od Manifesta (Marineti i Loj) u kojima se na eksplicitan način definiše šta je avangardna poezija, do primera same avangardne poezije (Ve Poljanski), koja razara lirski narativni štimung avangardnom estetikom nepoetskih fragmenata rastavnim procedurama ukomponovanih u pesmu. I na kraju u nekoliko primera pokazuje se kako se dadaistička poezija usredsređuje na materijalnost jezika – na njegovu zvukovnost. Opširnije…

0 komentara:

Post a Comment

E-mail newsletter

Budite među prvima koji će saznati najnovije informacije
Unesite vaš Email:

* Pogledajte kako izgleda primer maila